مته گردبر مورد نیازتان را در تمامی سایزها از ما بخواهید:

عرضه کننده مته گردبر HSS، مته گردبر TCT، مته گردبر معمولی، مته گردبر 5% کبالتی، مته گردبر 8% کبالتی، مته گردبر مشکی، مته گردبر طلایی

انتخاب کنید :
انواع
TCT
HSS
TCT
TCT-RAIL
8% کبالت
5% کبالت
معمولی
با روکش طلائی
با روکش مشکی
بدون روکش

HSS Silver
گردبر HSS نقره ای

 • 30mm , 55mm
 • 12-100mm
 • 75mm , 100mm
 • 14-50mm

HSS Gold
گردبر HSS طلائی

 • 30mm , 55mm
 • 12-100mm
 • 75mm , 100mm
 • 14-50mm

HSS Black
گردبر HSS مشکی

 • 30mm , 55mm
 • 12-100mm
 • 75mm , 100mm
 • 14-50mm

HSS Co5 Silver
گردبر HSS کبالت5% نقره ای

 • 30mm , 55mm

HSS Co5 Gold
گردبر HSS کبالت5% طلائی

 • 30mm , 55mm

HSS Co5 Black
گردبر HSS کبالت5% مشکی

 • 30mm , 55mm

HSS Co8 Silver
گردبر HSS کبالتی8% نقره ای

 • 30mm
 • 12-100mm
 • 55mm
 • 12-100mm

HSS Co8 Gold
گردبر HSS کبالتی8% طلائی

 • 30mm
 • 12-100mm
 • 55mm
 • 12-100mm

HSS Co8 Black
گردبر HSS کبالتی8% مشکی

 • 30mm
 • 12-100mm
 • 55mm
 • 12-100mm

TCT
گردبر سرالماسه

 • 35mm , 55mm
 • 12-150mm
 • 75mm , 100mm
 • 18-100mm

TCT-RAIL
گردبر سرالماسه مخصوص ریل آهن

 • 25mm , 35mm
 • 17-37mm