ماشین آلات سوراخکاری متنوع زیر

انواع سوراخکاری ها شامل:

دریل مگنت

دریل دستی

دریل بادی

پانچ

و لوازم جانبی موجود از قبیل:

مته گردبر

مته توپر

سمبه و ماتریس