انتخاب کنید :
انواع

look these up

انواع
CNC چوب (منبت)
CNC سنگ (حجاری)
CNC شیشه
انواع
دریل
برش
بارگیری
جداساز
[/vc_column]

مدل کسری1

برش راسته بر

 • ابعاد:سفارشی
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل کسری2

برش راسته بر و عرضی بر

 • ابعاد:سفارشی
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل کسری3

برش راسته بر و ضخیم بر

 • ابعاد:سفارشی
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل کسری4

برش CNC هواگاز و پلاسما

 • ابعاد:سفارشی
 • تک موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل کسری5

برش CNC و راسته بر هواگاز و پلاسما

 • ابعاد:سفارشی
 • تک موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل پرنیان

برش CNC هواگاز و پلاسما

 • ابعاد:سفارشی
 • دو موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل نگاره

برش CNC و راسته بر هواگاز و پلاسما

 • ابعاد:سفارشی
 • دو موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل نگین

برش CNC هواگاز و پلاسما

 • ابعاد:1/5 ✕ 2
 • ابعاد:1/5 ✕ 3
 • تک موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل نگارین

برش CNC پلاسما

 • ابعاد:2 ✕ 3
 • ابعاد:2 ✕ 4
 • دو موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل حجاری سنگ

برش CNC هواگاز و دریل CNC

 • ابعاد:2 ✕ 6
 • تک موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل سهند

؟؟؟

 • ابعاد:1/5 ✕ 2
 • ابعاد:2 ✕ 3
 • نوع دستگاه : بازویی
 • سیستم حرکتی : بال اسکرو

مدل سارنگ

؟؟

 • ابعاد:1/5 ✕ 2
 • ابعاد:2 ✕ 3
 • نوع دستگاه : دروازه ای
 • سیستم حرکتی : بال اسکرو

مدل سارنگ2

؟؟

 • ابعاد:1/5 ✕ 2
 • ابعاد:2 ✕ 3
 • ابعاد:2 ✕ 6
 • نوع دستگاه : دروازه ای
 • سیستم حرکتی : دنده شانه

مدل سپند

؟؟

 • ابعاد:سفارشی
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل ??

بارگیری شیشه

 • ابعاد:سفارشی
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل ؟؟؟

جداسازی شیشه

 • ابعاد:سفارشی
 • تک موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی