انتخاب کنید :
انواع

this hyperlink

انواع
راسته بر
هواگاز و پلاسما
واترجت(برش با آب)
لیزر

مدل ارس

برش راسته بر

 • ابعاد:سفارشی
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل اروند

برش راسته بر و عرضی بر

 • ابعاد:سفارشی
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل الوند

برش راسته بر و ضخیم بر

 • ابعاد:سفارشی
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل کیان

برش CNC هواگاز و پلاسما

 • ابعاد:سفارشی
 • تک موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل کارن

برش CNC و راسته بر هواگاز و پلاسما

 • ابعاد:سفارشی
 • تک موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل کاوش

برش CNC هواگاز و پلاسما

 • ابعاد:سفارشی
 • دو موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل کوشا

برش CNC و راسته بر هواگاز و پلاسما

 • ابعاد:سفارشی
 • دو موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل کیوان

برش CNC هواگاز و پلاسما

 • ابعاد:1/5 ✕ 2
 • ابعاد:1/5 ✕ 3
 • تک موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل کیمیا

برش CNC پلاسما

 • ابعاد:2 ✕ 3
 • ابعاد:2 ✕ 4
 • دو موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل کیهان

برش CNC هواگاز و دریل CNC

 • ابعاد:2 ✕ 6
 • تک موتور کشنده
 • تعداد هد برش:سفارشی

مدل آبتین

برش واترجت

 • ابعاد:1/5 ✕ 2
 • ابعاد:2 ✕ 3
 • نوع دستگاه : بازویی
 • سیستم حرکتی : بال اسکرو

مدل آبگون

برش واترجت

 • ابعاد:1/5 ✕ 2
 • ابعاد:2 ✕ 3
 • نوع دستگاه : دروازه ای
 • سیستم حرکتی : بال اسکرو

مدل آسمان

برش واترجت

 • ابعاد:1/5 ✕ 2
 • ابعاد:2 ✕ 3
 • ابعاد:2 ✕ 6
 • نوع دستگاه : دروازه ای
 • سیستم حرکتی : دنده شانه