انتخاب کنید :
انواع
انواع
مونتاژ   H
مونتاژ   BOX

مدل عمودی1

مونتاژ H

 • ابعاد کارگیر:
  60cm ✕ 150cm ✕ 1200cm
 • نوع مونتاژ:عمودی

مدل عمودی2

مونتاژ H

 • ابعاد کارگیر:
  80cm ✕ 180cm ✕ 1200cm
 • نوع مونتاژ:عمودی

مدل افقی

مونتاژ H

 • ابعاد کارگیر:
  60cm ✕ 150cm ✕ 1200cm
 • نوع مونتاژ:افقی

مدل باکس

مونتاژ BOX

 • ابعاد کارگیر:
  1m ✕ 1m ✕ 12m